This is a book about Somali culture. How do we learn about culture? To people who grow up in the UK, British culture is all around them. British language, customs and traditions are easy to see and easy for children to learn about.

 

Buuggaan waa buug ka hadlayo dhaqanka Soomaalida. Sideen ku baran karnaa wax ku
saabsan dhaqanka? Bulshooyinka ku koray dalka Ingiriiska, waxaa ku heeraarsan Dhaqanka Ingiriiska, luqadda, isticmaalka iyo soo jireenkaba waa kuwo si fudud loo arki karo, una baran karaan carruurta. Si kastaba ha ahaatee

Somali Folktales and Cultural Information

£0.00Price